top of page

 MEKANIN HAFIZASI 

FABRİKANIN KAPANIŞ SÜRECİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin iktidara gelmesi sonrasında, 2003-2016 yılları arasında 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 işletme kapatılmak suretiyle toplam 21 işletme, 16 mağaza, 11 bölge müdürlüğü, 15 iştirak, 304 bayi, 7 adet tedarik ve dağıtım depo müdürlüğü ve 7 adet bölge şefliği özelleştirildi. Holding’in 2016 yılı sonu itibariyle; 245 personeli, 1 işletmesi,1 bağlı ortaklığı ve 14 iştiraki ile 3 maden sahası, 31 bayisi kalmıştı ve özelleştirme işlemlerine devam ediliyordu.

Sayıştay Başkanlığı’nın TBMM’ye sunduğu Sümer Holding A.Ş. 2019 Yılı Denetim Raporu’nda holdingin dönem sonunda 30 milyon 441 bin 115 TL (2005 yılında TL’den üç sıfır atılmıştı.) zararı olduğu belirtilmekteydi. Raporda, “Holding Kadrolarında Yer Alan Bazı Personelin Uzun Bir Süredir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Çalışıyor  Olması” adlı, skandal anlamına gelen bir bölüm de yer alıyordu. 

Sümer Holding’in Bergama İşletmesi’nin (Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş.) son Bergamalı işçisi olan Sabri İnce 1999 yılında işe başlamıştı. Bu tarihten sonraki iki yıl boyunca sadece ülkenin farklı bölgelerinde satılan veya kapanan Sümerbank işletmelerinin işçileri işe alındı. İki ciltlik işçi sicil defterine 29.06.2001 tarihinde kaydı yapılan son kişi İbrahim Dönmez oldu. Akhisar doğumlu Dönmez, 44 yıllık fabrikanın 4102. ve son işçisiydi. Bu tarihten sonra hem yeni işçi alımı yapılmadı hem de fabrika üretimi kademeli olarak yavaşlatılıp durduruldu. Var olan işçiler çoğu zaman hiç çalışmadan gün boyu fabrikada oturmakta, mesai saatinin dolmasını beklemekteydi. Özellikle konfeksiyon bölümündeki işçilerin son bir yılda fabrikaya da gelmemeleri istendi. İşçiler artık evde oturuyor, sadece aybaşlarında maaşlarını almak için fabrikaya gidiyorlardı. 

Tekstil Fabrikası’nın son yılına, yani 2003 yılına gelindiğinde işçi sayısı 155, memur sayısı ise 23’e düşmüştü. 11.553 milyar TL dönem zararı gösteren; SSK’dan, maliyeye kadar birçok kuruma milyarlarca lira borcu olan işletmede 2003 yılında yalnızca 35 ton kops iplik, 369 bin metre mamûl dokuma ve 7 bin adet gömlek ve pijama üretilecekti.

Fabrika, Özelleştirme Yüksek Kurulu / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2004 tarih ve 68 nolu kararı uyarınca 6 Ekim 2004 tarihinde kapatıldı. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş.’nin ortaklarına, yönetim kurulu başkanı M. Şükrü Doğan, başkan vekili Şevki Karataş ve üye Rüstem Altınbaş’ın imzalarıyla gönderilen yazıda, şirketin tüm üretim birimlerinin kapatıldığı, 6 Ekim 2004 tarihi itibariyle son 84 işçinin iş akdinin feshedildiği, 10 işçinin ise güvenlik görevlisi olarak bırakıldığı bilgisi bulunmaktaydı. Fabrikanın 44 yıldır öğle tatilini haber veren sireni bu tarihten itibaren kalıcı olarak sustu.

Uzun süre fabrikanın muhasebe müdürlüğünü yapan Recep Öztürk, atanmış son genel müdür Rüstem Altınbaş’ın ardından, genel müdür yardımcısı unvanıyla kapanış işlemlerini yürüttü. 

 

Özelleştirme faaliyetleri kapsamında iki kez ihalesi yapılan Bergama Tekstil Fabrikası’na eskimiş teknolojisi ve arazisinin düşük rant değeri gibi nedenlerle alıcı bulunamayınca Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayi T.A.Ş.’deki %99.98’lik Sümer Holding A.Ş. hisseleri, ÖYK/ÖİB’nın 13.06.2005 tarih ve 2005/72 nolu kararı uyarınca 14 Temmuz 2005 tarihinde bedelsiz olarak Bergama Belediye Başkanlığı’na devredildi. Böylelikle fabrikanın belirsizliklerle dolu, tümüyle yok edilme tehditleriyle biçimlenecek yeni dönemi de AKP’li Bergama Belediye Başkanı Raşit Ürper’in yönetim kurulu başkanlığında başlamış oldu. 

20X30 CM_IMG_7184_Raif_BASKI.jpg

 MEKANIN HAFIZASI 

KİRALIK FABRİKA

bottom of page