top of page
8.jpeg

GELECEK TAHAYYÜLLERİ

Modernleşme sürecinde kasabalı kimliğinden sıyrılıp, kentlileşme yoluna giren Bergama’da derin izler bırakan Bergama Tekstil Fabrikası’nı, 1954 yılından günümüze; kent sosyolojisi, ekonomisi ve kültürü ekseninde, toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden inceleyen; sözlü tarih görüşmeleri ve arşiv araştırmalarını da içeren “Fabrika - Mekânın Hafızası, Hafızanın Mekânı: Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası” projesi, 21 Ekim 2022 tarihinde Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı’nda sergilendi. 

 

Fabrika projesinin bölümlerinden biri olan “Bir Gelecek Tahayyülü Olarak Endüstriyel Miras” tasarım atölyeleri 2022’nin nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirildi.  Seda Naniç Zeybek’in “Emek, Mekân İlişkisi - Neden, Nasıl, Kim İçin Koruyoruz?”, Fatih Kurunaz’ın “Mikro Ölçekli Bir Kent Mekânı Modeli Olarak Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası”, T. Gül Köksal’ın “Endüstriyel Birikimin Miraslaştırılması ve Mekânsal Dönüşümü: Güncel Örnekler Üzerinden Çelişkiler ve Çatışmalar”,  Işıl Uçman Altınışık “Bir Gösterge Olarak Fabrika ve Yokluğu: Sümerbank Denizli İplik Fabrikası Örneği”, Gazhane Çevre Gönüllüleri’nden Maya Arıkanlı Özdemir Serkan Öngel veYüksel Demirtaş’ın “Endüstri MirasınaKamusallık Üzerinden Bakmak ve Uğur Tanyeli’nin “Fabrika Kentlerinin 

Doğuşu ve Ölümü: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler” başlıklı çevrimiçi seminerler Rastminus Tasarım Kolektifi’nin katılımı ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin destekleriyle hazırlandı. 

Atölye sürecinin sonunda Rastminus Tasarım Kolektifi’nden Alper Aksu, Alp Emre Çelik, İzzet İlgün, Selin Tutku Aslan ve kolektifin açık çağrısıyla projeye davet edilen üniversite öğrencileri, İldem Dinar ve Şeyma Bıyık’ın oluşturduğu iki çalışma grubu, mimar Fatih Kurunaz’ın danışmanlığında Bergama Tekstil Fabrikası’nın geleceğine ilişkin fikirler geliştirerek iki tasarım projesi üretti. Farklı yaklaşımlarla üretilen projeler fabrikanın mekânsal anlamda korunmasına ve  kent hafızasındaki yerinin güçlendirilerek geleceğe taşınmasına yönelik öneriler sunuyor: 

bottom of page