top of page

 MEKANIN HAFIZASI 

FABRİKANIN GELECEĞİ

Bugün Bergama Tekstil Fabrikası’nın ana üretim yapıları dışında kalan bölümlerinin büyük kısmı tahsisler ve kiralamalar yoluyla ya da belediyenin çeşitli atölyeleri ve depolama alanları olarak değerlendirilirken, bazı kısımlarda fabrikadan kalan çeşitli üretim araçları, laboratuvar malzemeleri ile yazılı ve görsel belgeler niteliksiz biçimde olsa da koruma altında tutuluyor. Eski fabrika çalışanları, Tekstil Fabrikası’nın farklı müdahalelerle yok edilmesine izin verilmeyip, kent hayatına yeniden kazandırılması olasılığının canlı tutulmasını talep ediyor. Bu konuda projeler üretip girişimlerde bulunacak, kent belleğinin yaklaşık 70 yılını kapsayan bu mirasın korunması konusunda kararlı bir iradenin eksikliğinden yakınılıyor. 

Fabrika yapılarının ve arazisinin korunarak kent hayatına yeniden kazandırılmasına yönelik ipuçlarına Bergama Belediyesi’nin 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda rastlamak mümkün. Stratejik Plan’da sıralanan hedefler arasında yer alan Sümerbank Tekstil Müzesi'nin açılması(Faaliyet 2.4.23), fabrikanın arkasında bulunan 50 dönümlük arazinin değerlendirilerek Bergama için yeni bir cazibe merkezi haline getirilecek Sümerpark Rekreasyon çalışmalarının tamamlanması (Faaliyet 2.4.3) gibi gerçekleştirilememiş hedefler fabrikanın geleceğini düşünüp, hayal ederken önümüzde birer olasılık olarak duruyor. Fabrikayı dönüştürme, yeniden kazanma olasılıkları üzerine düşünülürken emeğin miras hakkını akılda tutmak; fabrikanın bir endüstriyel miras ve bir bellek mekânı olarak kent için taşıdığı sosyal ve kültürel anlamı da korumak gerekiyor.  

IMG_8811_new_300dpi.jpeg

Fotoğraf: Günseli Baki, 2019 - Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi arşivi

Yücel Tunca_Sümerbank Aile Fotografi_dsc00135.jpeg

HAFIZANIN MEKANI 

bottom of page