top of page

 MEKANIN HAFIZASI 

YENİ ARAYIŞLAR

2009 Yerel Seçimleri sonrasında CHP’li Mehmet Gönenç başkanlığındaki Bergama Belediyesi yönetimi, fabrikanın yemekhanesinde üretim yapan şirketin sözleşmesini feshetti. Konfeksiyon atölyesi ise önce Kaikos Tekstil’e ve ardından, sahipleri değişmiş de olsa bugün halen üretime devam Göksu Damla Tekstil’e kiralandı. Belediye başkanlığını AKP’li Belediye Başkanı Raşit Ürper’den devralan CHP’li Mehmet Gönenç göreve başladıktan bir süre sonra fabrikanın demirbaş envanterini oluşturmak amacıyla araştırma başlattığında geçmişten kalan herhangi bir belgenin olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Özelleştirme İdaresi’ne bir yazı yazılarak Bergama Belediyesi’ne yapılan devir işleminin ayrıntıları istendi. İdareden gelen cevapta, devir işleminin hisse üzerinden yapıldığını, makine, ekipman ve diğer üretim araçlarıyla ilgili herhangi bir devir işleminin söz konusu olmadığı belirtiliyordu. Bu nedenle fabrikanın son dönemde sahip olduğu demirbaş listesinden eksilenler saptanamadı. 

2009 yılının sonlarında İzmir Kalkınma Ajansı ve Bergama Belediyesi’nin katkılarıyla, fabrika içindeki kreş binasında “Gel Oyna, Al Oyna” adı verilen bir “oyuncak kütüphanesi” açıldı. Bir süredir sessizliğe gömülmüş durumdaki Tekstil Fabrikası, oyuncak kütüphanesine gelen çocuklarla yeniden hareketlendi. 6 Ocak 2010

İzmir Kalkınma Ajansı (% 75) ve Bergama Belediyesi’nin (% 25) katkılarıyla açılan oyuncak kütüphanesine iş insanı Hasan Şentürk’ün yanı sıra İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı da katkıda bulunmuştu. Fabrikanın çalıştığı yıllarda işçilerin çocuklarına hizmet veren kreş binasında açılan kütüphanenin aynı zamanda Bergamalı ailelerin çocuklarına anaokulu olarak da hizmet vermesi öngörülmekteydi. (Ege’de Sonsöz gazetesi, 6 Ocak 2020)

2010 yılında yapılan şirket genel kuruluna katılan sermaye hissedarlarından S.S. Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, divan kurulu başkanlığına dilekçe vererek uğradıkları zararın kayıt altına alınmasını talep etti. Birlik temsilcisi Faruk Yaman’ın imzasını taşıyan dilekçede şunlar yazıyordu:

 

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma San. A.Ş.’ye ait gayrimenkulü Bergama Belediyesi’ne devrederek şirketin değerinin azalmasına sebep olmuş ve kurumumuzu maddi zarara uğratmıştır. Zarara uğrama sebebiyle özelleştirme idaresine

 

Raif Metin_2010(26).jpeg

25.02.2010 gün ve 2/3269 sayı ve 18.03.2010 gün 2/3600 sayılı tenkid yazısı ile gerekirse yasal yollara başvurarak hak ve menfaatlerimizi korumak niyetimizi belli ettik. Bu nedenle yapılan gayrimenkul devrinin kurumumuz menfaatlerine verdiği zararın genel kurul kayıtlarına geçirilmesini ve genel kurul tutanaklarından bir nüshasının tarafımıza verilmesini rica ederim. 24.03.2010”

 

Oyuncak Kütüphanesi, 2012 yılından itibaren eski kreş binasının bir odasına çekilirken kalan bölümler Bergama Bağımsız Anaokulu’na dönüştürüldü ve Bergamalı çocukların hizmetine girdi. Bergama Belediyesi burayı Milli Eğitim Bakanlığı’na devrederken Sümerbank Anaokulu adının verilmesini istediyse de bakanlık bunu reddetti. Bugün eğitimin Bergama Bağımsız Anaokulu adıyla altı derslikte sürdürüldüğü 400 m2’lik anaokul binası, 3600 m2lik bir bahçe içinde bulunuyor. (https://bergamabagimsizanaokulu.meb.k12.tr)

Bergama Tekstil Fabrikası kreş binasının oyuncak kütüphanesine dönüştürülmesinden iki yıl sonra 2011 yılında, fabrikanın ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya ayrılma durumuna gelmiş makineleri Bergama Belediyesi tarafından ihale ile satışa çıkarılmasına karar verildi. İhale öncesinde fabrikada çalışmış, buradan emekli olmuş emekçilere davet gönderen belediye fabrikada bir veda toplantısı düzenledi. Emekçiler, Tekstil Fabrikası’nın tarihini anlatan kısa bir fotoğraf sunumundan sonra yıllarını verdikleri mekânı son bir kez gezdiler, adeta bütünleştikleri makinelerle vedalaştılar. 

İhale sürecine girilmeden önce Bergama Belediyesi tarafından, bütün makinelerin değer tespiti için bilirkişi oluşturulması yönünde asliye hukuk mahkemesinde bir dava açıldı. Bilirkişinin tespitiyle çalışır durumda makineler ile hurdaya çıkartılacak olan makineler saptandı, bedelleri belirlendi. Ayrıca yine Bergama Belediyesi’nin çağrısı ile İzmir Makine Mühendisleri Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası gibi birkaç meslek odasının temsilcilerinin oluşturduğu bir başka bilirkişi heyeti de yine aynı biçimde değer tespitinde bulundu. Bu tespitler sonucunda ortaya çıkan bedeller baz alınarak ihaleye çıkıldı. 28 firmanın katıldığı ihaleyi 3 milyon 200 TL ile Gürsoy Geri Dönüşüm şirketi aldı. Bilirkişi heyetlerinin tespit ettiği bedellerin üç katından fazla olan bu gelir ile fabrikanın idari binası eski kimliği ve dokusu bozulmadan yeniden ayağa kaldırdı. Ardından yönetim binaları ile lojman yapılarının bulunduğu kısım Bergama Belediyesi’nin çalışmalarıyla 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu (DEÜ Bergama MYO)’na süre sınırı konulmadan tahsis edildi. Fabrika çalışanı memurlar için lojman olarak inşa edilmiş binalar da depreme karşı güçlendirme yapılarak öğrenci yurduna dönüştürüldü.

19 Nisan 2012’de kurulan DEÜ Bergama MYO’nda eğitim, 2013-2014 döneminde başladı. 2016 yılı itibariyle İş Makineleri Operatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Teknolojileri programları ile kurulan okulun üç bölümünde toplam 186 öğrenci eğitim görmekteydi. Günümüzde yüksekokulda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenlik Programı; Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Programı; Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü, İş Makineleri Operatörlüğü Programı’nda 520 kadar öğrenci ile eğitime devam edilirken, açılmış ancak eğitime başlanmamış Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü ve Elektrik ve Enerji Bölümü gibi üç bölüm daha bulunuyor.  (https://bergamamyo.deu.edu.tr/tr) DEÜ Bergama MYO idaresi 2017 yılında tadilat çalışmaları kapsamında, fabrikanın kuruluşundan itibaren kullanılan ve fabrikanın karakteristik yapılarından ve simgelerinden biri olan nizamiye kapısını yıkarak yerine yeni bir giriş yapısı inşa etti.

Tekstil Fabrikası’nın yönetim, lojman ve kreş binaları eğitim amaçlı kullanılırken, atıl durumdaki fabrikanın iki deposu, dönemin Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç tarafından, Bergama’da rüzgâr türbini kanadı üretimi yapmak için 40 milyon Euro'luk yatırım kararı alan Danimarkalı LM Wind Power Şirketi’ne onarım, havalandırma vb bakım çalışmaları yapması kaydıyla 2017 yılında tahsis edildi. LM Wind Power bu iki depoyu şirket içi eğitimde kullanmak üzere bir eğitim merkezine dönüştürerek yaklaşık bir yıl kullandı. (https://www.haberler.com/guncel/bergama-daki-eski-tekstil-fabrikasi-egitim-merkezi-9133808-haberi, 5 Ocak 2017) Şirket tarafından bakımı yapılarak kullanılan depolara daha sonra belediyeye ait aşevinin taşınması planlanmıştı. Bu ancak 2021 yılında gerçekleşebildi.

IMG_0547_RE.jpeg

19 Nisan 2012’de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi  Bergama MYO’nda eğitim, 2013-2014 döneminde başladı.

 MEKANIN HAFIZASI 

KENTİN ORTAK VARLIĞI:
KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK FABRİKA

bottom of page